Welkom op de pagina van Tom van Munster. Autodidact.

Verbondenheid  met de natuur en de dieren in mijn omgeving brengen mij tot schilderen. Hiermee kan ik tonen wat mij boeit. Al eeuwen lang wordt  een groot deel van het land bewerkt voor landbouw en 't houden van vee. Hierdoor is een landschap ontstaan waar ik mijn bezieling uit  put, Bosranden, bewerkte akkers doorkruist met paden, geknotte wilgen, water, graslanden en dieren die er voorkomen. Weidelandschap vanzelfsprekend hoort daar vee in thuis, een aanzien dat ik bewonder en daarom veelvuldig in mijn schilderijen wordt verbeeld. Ik betreur dat om economische redenen een groot deel van de veestapel op stal blijft en niet meer naar buiten mag, verbannen uit de natuur een dier onwaardig om daar een bijdrage te leveren aan onze welvaart, een verarming van het landschap. Indrukken die ik heb waargenomen flarden uit mijn geheugen dat wil ik op eenvoudige wijze vastleggen met verf op doek. Ik hoop dat dit de aanzet zal zijn om mijn werk beter te leren kennen.